Esmagamento doces Lost My Lives

Vostede segue perdendo as súas vidas dan a vostede por amigos de Facebook, por exemplo,. o temido Esmagamento doces Perdeu miñas vidas

Non pode ter máis que 5 vidas. Eles só funcionan se se dan a vostede cando ten baixo 5 vidas.

Manter a vida como un back-up é só unha opción (bonos) given by the developer to enjoy the mobile game. Non debe existir como a versión de Facebook
non ten esa característica aplicada, polo tanto, atopa

En Facebook, despois de acadar o máximo de vida dispoñíbeis, all the other lives received are automatically lost. No móbil, these lives are kept until the Facebook session expires.

O creador debe Rei “fixar” este defecto para os usuarios, xa que é un gran truco inxusto.

Publicar un comentario a continuación se xa tivo este problema!

Comentarios

  1. I keep losing my tickets to the next level….I click on the and accept but level 66 wont open

  2. Si, it happened to me today. On my IPad I had 47 lives saved up and many extra moves. Then I pulled the game up from my pic through FB. I didn’t play it there justilled it up. Then several hours later, I sit down with my IPad and everything is gone. I’m feeling a little pissy!

    My friends were playing it for several weeks before I was so when I finally jumped on board they were losing interest and getting frustrated with not being ale to pass levels off. So now they have moved on and I’m out of lives and out of luck!

Speak Your Mind

*

Facebook