કેન્ડી ક્રશ મિશ્રણનો

કેન્ડી ક્રશ તમે એક અલગ બનાવે છે માટે મદદ કરવા માટે બે ખાસ કેન્ડી સ્વેપ તમે પરવાનગી આપે છે, more potent effect than matching them one by one.

ઘણી વખત શ્રેષ્ઠ બે કેન્ડી ક્રસ સંયોજનો જો થોડુંક છાંટવામાં મીઠાઈ છિદ્ર છે, આવરિત કેન્ડી અને તોડવામાં કેન્ડી.

આ સંયોજનો Utilising બોર્ડના મોટા ભાગના સાફ મદદ કરી શકે છે. આ અભિગમ પણ તમે કેન્ડી સુધી પહોંચવા માટે બોર્ડ કેન્ડી અથવા મુશ્કેલ બંધ સાફ મદદ કરી શકે છે.

પણ વર્થ કેટલાક કેન્ડી ક્રસ સંયોજનો ચોક્કસ બોર્ડ પર અન્ય લોકો કરતાં વધુ સારી રીતે કામ નોંધ્યું છે કે. ઉદાહરણ તરીકે એક બીજા રંગના પટાવાળું કેન્ડી સાથે વીંટાળેલા સંયોજન 3 બનાવે છે×3 પાથ સાફ – this combinations seem most effective on the bottom rows of a “ફળ” બોર્ડ.

રંગ બોમ્બ વત્તા બીજા રંગના પટાવાળું કેન્ડી કોમ્બો વિસ્તારોમાં દા.ત. સુધી પહોંચવા માટે મુશ્કેલ માં અટવાઇ છે કે જેલી ટુકડાઓ મેળવવા માટે સારું છે. corners. પણ રંગ બોમ્બ વત્તા આવરિત કેન્ડી એક ચોકલેટ બ્લોક છુટકારો મેળવી શકો છો કે જે બહુવિધ વિસ્ફોટ બનાવે છે.

Some levels have deliberately difficult to reach candy e.g કેન્ડી ક્રશ સ્તર 181 અને આ અભિગમ આ ભૂતકાળમાં વિચાર માત્ર રસ્તો છે. Another tip is that a a wrapped candy swapped with another wrapped candy will ignite a 6 દ્વારા 4 square which can clear a huge on the Board.

તમે કેન્ડી ભેગા તે શ્રેષ્ઠ છે જ્યારે કામ કરવા માટે કેટલાક બોર્ડ પર અજમાયશ અને ભૂલની પ્રક્રિયા લેવા માટે હોય છે. પણ નોંધ “ક્લિઅરન્સ પાથ” કેટલાક કેન્ડી ઓફ.

જો તમારી પાસે કોઇ ઉપયોગી ઉમેરાઓ એક ટિપ્પણી બનાવવા કૃપા કરીને!

તમારું મન ચર્ચા કરો

*

ફેસબુક