Khoom qab zib Crush dawb lub neej

One useful cheat for Khoom qab zib Crush dawb lub neej is as follows:

Yog hais tias koj ua si ntawm ib tug ntaus thiab tsis txhob siv Facebook ces koj yuav tig lub moos rau koj ntaus ntej 2 teev, thiab ces kom crushing khoom qab zib rau tag nrho night ntev…

Yuav ua rau qhov kev hloov no rau ib iphone

. Mus rau tej chaw > Dav> Date & Time > Set Time Off > Set Date and Time > Add two hours forward and get 4 more lives in your game.

To make this change on Android

Mus rau tej chaw > Date and Time

You will eventually have to pay back the time, but schedule that for when you’re sleeping anyway. Remember to change the time from PM to AM if you are going past midnight.

Comments

  1. Zoo li

    Teb

Hais lus siab

*

Facebook