Khoom qab zib Crush poob kuv lub neej

Cas koj thiaj poob koj lub neej uas tau muab rau koj los ntawm facebook phooj ywg e.g. lub dreaded Khoom qab zib Crush poob kuv lub neej

KOJ tsis tau muaj dua 5 lub neej. Lawv tsuas ua yog hais tias lawv yuav muab rau koj thaum koj muaj nyob rau hauv 5 lub neej.

Khaws lub neej ua tus tom qab-tu no tsuas muaj kev xaiv (lawm) muab ib tus tsim tawm rau kev txaus siab rau cov kev ua si mobile. Yeej muaj nws yuav tsis nyob li tus Facebook version
tsis muaj no functionality DVR li koj paub

Hauv Facebook, tom qab kho kom sawvdaws muaj xeeb tus nqi siab tshaj plaws nyob lub neej, tag nrho cov lwm neej tau txais yog yuav ploj. Rau txawb, no lub neej yog yus mus txog rau thaum cov Facebook qhib hais no.

Tus tsim tawm uas huab tais yuav tsum “kho” no kho raws rau cov neeg siv vim nws yog ib tug heev ua kom yuam kev tsis ncaj ncees.

Logged hauv qab no yog hais tias koj muaj cov teebmeem no!

Comments

  1. I keep losing my tickets to the next level….I click on the and accept but level 66 wont open

    Teb
  2. Yes, it happened to me today. On my IPad I had 47 lives saved up and many extra moves. Then I pulled the game up from my pic through FB. I didn’t play it there justilled it up. Then several hours later, I sit down with my IPad and everything is gone. I’m feeling a little pissy!

    My friends were playing it for several weeks before I was so when I finally jumped on board they were losing interest and getting frustrated with not being ale to pass levels off. So now they have moved on and I’m out of lives and out of luck!

    Teb

Hais lus siab

*

Facebook