Crush Candy humbën jetën e Mia

A ju mbani humbur jetën tuaj të dhënë për ju nga shokët facebook p.sh.. dreaded Crush Candy humbën jetën mia

Ju nuk mund të ketë më shumë se 5 jeton. Ata punojnë vetëm në qoftë se ato janë dhënë për ju, kur ju keni nën 5 jeton.

Mbajtja jetën si një back up-është vetëm një opsion (shpërblim) given by the developer to enjoy the mobile game. Ajo nuk duhet të ekzistojë si versioni Facebook
nuk e kanë zbatuar këtë funksionalitet kështu që ju të gjeni

Në Facebook, pas arritjes së shumës maksimale të jetës në dispozicion, all the other lives received are automatically lost. Më celular, these lives are kept until the Facebook session expires.

Mbreti zhvilluesi i duhet “fix” ky defekt për përdoruesit pasi ajo është mjaft e një mashtrim i padrejtë.

Posto një koment më poshtë, nëse ju keni pasur këtë çështje!

Komente

  1. kim morris thotë:

    I keep losing my tickets to the next level….I click on the and accept but level 66 wont open

  2. Po, it happened to me today. On my IPad I had 47 lives saved up and many extra moves. Then I pulled the game up from my pic through FB. I didn’t play it there justilled it up. Then several hours later, I sit down with my IPad and everything is gone. I’m feeling a little pissy!

    My friends were playing it for several weeks before I was so when I finally jumped on board they were losing interest and getting frustrated with not being ale to pass levels off. So now they have moved on and I’m out of lives and out of luck!

Speak Your Mind

*

Facebook