Kẹo Vang 29

Kẹo Vang 29 là một trong những cấp độ khó khăn hơn.

Cheats và lời khuyên cho chúng tôi Kẹo Vang Cấp 29 là :

– Tập trung vào việc đặc biệt và sử dụng chúng một cách nhanh chóng càng sớm càng tốt thay vì phải dòng ba!

– Làm việc từ dưới – Tìm kiếm trận đấu gần cuối. Họ sản xuất các trận đấu hầu hết các tầng, giúp đỡ rõ ràng thạch hơn cho mỗi nước đi. Sử dụng trận đấu dọc gần cuối quá. Trận đấu ngang chỉ thả cùng ba màu sắc và sản xuất các trận đấu tầng ít hơn rất nhiều.

– Rõ ràng trong các đồ ngọt mờ và góc đầu tiên – Mức 29 là tất cả về sản phẩm đặc biệt

– Folks về phía trước lên kế hoạch đưa các bánh kẹo điện cạnh nhau để đạt được từ sự kết hợp kẹo điện

Nói chuyện của bạn

*

Facebook