Kẹo Vang 81

Chơi Kẹo Vang – đó là trò chơi ngọt ngào nhất bao giờ hết!

Kẹo Vang 81 là một mức độ phức tạp và mức độ đầu tiên trong “Bubblegum cầu”. Để vượt qua vào kẹo Vang 82 bạn nên cố gắng làm giảm 3 anh đào trong tối thiểu 32 di chuyển – điều này sẽ giúp bạn có được xung quanh điểm 32k.

Cam thảo đầu tiên xuất hiện trên Kẹo Vang Cấp 81.

Mục đích cho sự kết hợp đặc biệt như kẹo sọc kết hợp với kẹo bọc. Khi bạn nhìn thấy cam thảo xoáy, nếu nó ngăn chặn các thành phần từ đi xuống sau đó nhanh chóng xóa nó để tiến bộ

 

Nói chuyện của bạn

*

Facebook