Kết hợp nghiền kẹo

Kẹo Vang cho phép bạn bạn trao đổi hai Kẹo đặc biệt để giúp tạo ra một khác nhau, hiệu lực mạnh hơn phù hợp với từng cái một.

Thường là hai tốt nhất kẹo kết hợp lòng là bánh lỗ rắc, kẹo bọc và kẹo tước.

Tận dụng những kết hợp này có thể giúp làm sáng tỏ một phần lớn của hội đồng quản trị. Phương pháp này cũng có thể giúp bạn xóa bỏ kẹo bảng hoặc khó tiếp cận kẹo.

Cũng đáng chú ý là một số bánh kẹo kết hợp lòng làm việc tốt hơn so với những người khác trên bảng nhất định. Ví dụ như kết hợp một bọc với một kẹo sọc tạo ra một 3×3 thanh toán bù trừ con đường – kết hợp này có vẻ hiệu quả nhất trên hàng dưới cùng của một “trái cây” hội đồng quản trị.

Một quả bom màu cộng với kết hợp kẹo sọc là tốt cho việc thạch miếng mà đang bị mắc kẹt trong khó khăn để tiếp cận với khu vực ví dụ như. góc. Cũng bom màu cộng với một gói kẹo tạo ra nhiều vụ nổ có thể thoát khỏi một khối sô cô la.

Một số cấp có cố tình khó tiếp cận như kẹo Kẹo Vang Cấp 181 và phương pháp này là cách duy nhất để vượt qua những. Một mẹo nhỏ là aa bọc kẹo trao đổi với một gói kẹo sẽ đốt cháy một 6 qua 4 vuông mà có thể rõ ràng rất lớn vào hội đồng quản trị.

Bạn phải mất một quá trình thử và sai trên một số hội đồng quản trị làm việc ra khi cách tốt nhất là kết hợp kẹo. Cũng lưu ý các “con đường giải phóng mặt bằng” của một số bánh kẹo.

Nếu bạn có bất kỳ bổ sung hữu ích hãy một lời nhận xét!

Nói chuyện của bạn

*

Facebook