Kẹo Vang miễn phí Sống

Một cheat hữu ích cho Kẹo Vang miễn phí Sống như sau:

Nếu bạn chơi trên một thiết bị và không sử dụng Facebook sau đó bạn có thể bật đồng hồ trên điện thoại của bạn trước 2 giờ, và sau đó tiếp tục nghiền kẹo cho tất cả các đêm dài…

Thực hiện thay đổi trên một iphone

. Vào Settings > Chung> Ngày & Thời gian > Thời gian thiết lập Tắt > Thiết lập ngày và thời gian > Thêm hai giờ về phía trước và nhận được 4 cuộc sống nhiều hơn trong trò chơi của bạn.

Thực hiện thay đổi trên Android

Vào Settings > Thời gian

Sau cùng, bạn sẽ phải trả lại thời gian, nhưng lịch trình cho rằng khi bạn đang ngủ nào. Hãy nhớ thay đổi thời gian từ giờ đến PM nếu bạn đang đi quá nửa đêm.

Nói chuyện của bạn

*

Facebook