Kẹo Vang iphone

Kẹo Vang cho iphone có thể được tìm thấy đây.

Đầu trong ứng dụng mua cho Kẹo Vang iphone trên itunes là:

Đầu trong App Mua

  1. Di chuyển thêm 0,69 £
  2. Sống thêm 0,69 £
  3. Lollipop Hammer £ 1,49
  4. Màu bom 0,69 £
  5. Sọc & Bọc £ 1,49
  6. Mở khóa Tiếp Tập 0,69 £
  7. Mở khóa Lollipop rừng £ 0,69
  8. Mở khóa Tiếp Tập 0,69 £
  9. Mở khóa Tiếp Tập 0,69 £
  10. Sứa £ 1,49

 

Nói chuyện của bạn

*

Facebook