Kẹo Vang Cấp 342

Kẹo Vang Cấp 342 chắc chắn là một trong những mức độ khó khăn nhất cho đến nay.

Sự phức tạp có khó khăn hơn nhiều cũng như mức độ kỹ năng cần thiết.

Phải vượt qua mức này đây là một số gợi ý và lời khuyên:

  • Giữ một mắt ra cho các loại thạch ẩn trên các khối kem
  • Các loại thạch ẩn dưới bánh kem là ngẫu nhiên cho mỗi trận đấu của cấp độ 342 và không có cách nào để cho người trong số họ đang che giấu một thạch nó đòi hỏi và yếu tố may mắn
  • Một chiến lược đề nghị là để lại những con cá thạch đến khi kết thúc. Sử dụng chúng quá sớm sẽ lãng phí chúng làm sạch dễ dàng hơn để đạt thạch ẩn dưới lớp trên cùng của bánh nướng.
  • Nó rất khó khăn để có được tất cả các bánh nướng trong di chuyển bình thường được phân bổ.
  • Tập trung vào việc thanh toán bù trừ dòng đầu tiên trên cùng của bánh nướng, nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đừng bỏ qua các loại thạch có thể nhìn thấy trên tàu quá, đặc biệt là hàng đầu.
  • Sử dụng combo lớn như phù hợp với dải với kẹo bọc cũng sẽ giúp đỡ trong việc phá hủy các khó khăn hơn để đạt được cupcakes. Một con cá xuất hiện với một cầu vồng rảy cũng sẽ giúp bởi vì nó sẽ biến đổi thành nhiều loài cá và giúp làm sáng tỏ rất nhiều bánh kẹo
  • Chỉ đạo rõ ràng của phù hợp với cá quá sớm – nếu bạn sau đó thử andmatch chúng với kẹo tước hoặc gói kẹo cho nhiều dặm.

 

Nói chuyện của bạn

*

Facebook