Tín dụng

Titan vụ tư vấn độc đáo, tiêu chuẩn phù hợp web thiết kế trang web cho phù hợp với ngân sách của bạn.

Mục đích của chúng tôi là để giúp bạn biến nhấp chuột vào kinh doanh.

Chúng tôi thiết kế và xây dựng trang web mà làm việc và tạo ra kinh doanh!

Các trang web của chúng tôi xem và xếp hạng trong số tốt nhất trên web, thường xuyên trên trang 1 của Google, Yahoo và Bing trên hàng triệu kết quả khác.

70% giao thông trang web đến trực tiếp từ ba chính Công cụ tìm kiếm để có một trang web mà làm việc cho Công cụ tìm kiếm và SEO cũng quan trọng như giao diện.

Chúng ta có thể làm việc với bạn để thiết kế một trang web vượt quá mong đợi hình ảnh của bạn cũng như giúp ổ đĩa du khách mới đến doanh nghiệp của bạn.

WordPress Tư vấn © Titanium Tư vấn 2014

Giấy phép GNU General Public là một miễn phí, giấy phép copyleft cho phần mềm và các loại công trình.

Giấy phép cho hầu hết các phần mềm và các công trình thiết thực khác được thiết kế để lấy đi tự do chia sẻ và thay đổi các công trình. Ngược lại, Giấy phép Công cộng GNU dự định đảm bảo tự do chia sẻ và thay đổi tất cả các phiên bản của một chương trình–để chắc chắn rằng nó vẫn còn phần mềm miễn phí cho tất cả người sử dụng. Chúng tôi, Free Software Foundation, sử dụng giấy phép GNU General Public cho hầu hết các phần mềm của chúng tôi; nó cũng áp dụng cho bất kỳ công việc khác phát hành theo cách này bởi tác giả của nó. Bạn có thể áp dụng cho các chương trình của bạn, quá và Hỗ trợ WordPress.

Khi chúng tôi nói về phần mềm miễn phí, chúng ta đang đề cập đến tự do, không giá. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn có quyền tự do phát hành bản sao của phần mềm miễn phí (và tính phí cho họ nếu bạn muốn), thực hiện WordPress Thiết kế Web mà bạn nhận mã nguồn hoặc có thể lấy nó nếu bạn muốn nó, mà bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng miếng của nó trong chương trình miễn phí mới, và bạn biết bạn có thể làm những việc này.

Nói chuyện của bạn

*

Facebook