Tải về kẹo nghiền với máy tính

Mặc dù kẹo Vang là chủ yếu cho Facebook, Android và Iphone thị trường bạn có thể tải về kẹo Vang các trò chơi trên máy PC hoặc Mac của bạn.

Sau khi nó được tải về, bạn có thể chơi kẹo nghiền trên máy tính

Nhấp đây để tải về kẹo Vang – lưu ý rằng một số trình duyệt chỉ có thể mở tập tin – trong trường hợp đó phải chuột tay click và chọn Save As để tải về tập tin vào máy tính của bạn.

Bất kỳ câu hỏi xin vui lòng để lại một bình luận.

Bình luận

 1. ở bên phải nói:

  tôi woul muốn chơi lòng kẹo

 2. tốt

 3. Tôi thích kẹo lòng rất nhiều!!!!!………….

 4. likeit

 5. Christine Joy Aurelio nói:

  đẹp trò chơi!

 6. Tôi muốn nó có cách dải Ngân hà và Snickers!

 7. i love candy crush n want it on my pc as well

 8. i like it

Nói chuyện của bạn

*

Facebook